Båtplats hyresavtal i Västervik småbåtshamn

För perioden 1.5.2024-31.10.2024

Båtplatsavgiften bör betalas senast på förfallodagen. Obetald räkning anses som uppsägning av båtplatsen.

Referensnumret bör ovillkorligen framgå av betalningsverifikatet.

 

Båtplatserna administreras av Hans Storm, telefon nr 0503492929/ hans53.storm@gmail.com

Om du inte önskar plats i år, vänligen meddela genast du fått räkningen per telefon/mail till Hans Storm.

 

Sommartid 1.6 -30.9 får inga båtar, båtkärror, bockar eller andra tillbehör uppbevaras på hamnområdet. Det finns helt enkelt inte plats.

Då båtarna tas upp på hösten skall egenhändigt monterade stegar, trossar och rep tas bort från båtplatsen av båtplatsinnehavaren.

Vinterförvaring av båtar på eget ansvar tillåten 1.10. – 31.5. för den som betalat båtplats. Båten bör tydligt märkas med båtplatsnummer samt innehavarens namn och telefonnummer.

 

Det har beslutats att båtplatsinnehavarnas nattobservationsturer skall återinföras. Mer info kommer senare.

 

                                           Västervik  samfällighet