Fiskelov Västervik 2024 á 20€ + moms

Fiskelov för Västervik samfällighets vatten område i skärgården för den som har andel i samfälligheten eller villa inom vattenområdet eller bor i Västervik by med en lägenhetsnummer som börjar med 905-432-.

Omfattar fiske med 1-6 nät max 180m eller fiske med 3 katsar eller trolling med fler spön från båt.

Bifogade karta visar det tillåtna fiskeområdet. Klicka på kartan för att öppna i full storlek i en ny flik.

Följande web-adresser ger nyttig information om märkande av nät, var den statliga fiskevårdsavgiften kan betalas samt övrig fiskeinformation. Sidorna öppnas i en ny flik.

Tidigare fiskelovsinnehavare faktureras årligen på nytt, obetald räkning betyder inget fisketillstånd.

För att köpa nytt fiskelov, kontakta Gösta Byholm, byholmg[at]gmail.com, +358500 931 805.