Kontaktinformation

 Kontaktuppgifter för Västervik samfällighet:

  • Styrelseordförande: Jan-Erik Möuts, 040 5586619, jan-erik.mouts@västerviksamfällighet.fi
  • Vice ordförande: Olav Pellas 0400 595248
  • Kontaktperson för båtplats: Hans Storm 050 3492929
  • Sekreterare, kontaktperson för fiskekort: Gösta Byholm 0500 931805